ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:25:04

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: DEATH

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  cin>>XXX
  numb_1=XXX//100
  numb_2=(XXX//10)%10
  numb_3=XXX%10
  
  if(numb_1*numb_2>numb_2*numb_3) cout<<numb_1*numb_2
  else cout<<numb_2*numb*3
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:4:10: error: 'XXX' was not declared in this scope
   cin>>XXX
     ^~~