ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:11:03

ამოცანა: გაყოფა საკუთარ ციფრთა ჯამზე

მომხმარებელი: nini_tetruashvili0

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
int a,b,c,d,e,f,j;
int main(){
  cin>>a;
  b=a/10;
  c=a%10;
  f=b+c;
  if (a%f==0) cout<<"YES";
  else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:4:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a;
   ^~~
main.cpp:4:5: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
main.cpp:8:17: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a%f==0) cout<<"YES";
         ^~~~
main.cpp:8:17: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
main.cpp:9:10: error: 'cout' was not declared in this scope
   else cout<<"NO";
     ^~~~
main.cpp:9:10: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~