ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:07:31

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: ratinatroshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,f,j,k;
int main()
{
cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f>>j>>k;
if(a+c+e+j>=b+d+f+k){
  if(a+c+e+j=b+d+f+k){
    cout<<"OVERTIME";
  }
  cout<<"FIRST";
  else{
    cout<<"SECOND";
  }
}
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:22: error: lvalue required as left operand of assignment
   if(a+c+e+j=b+d+f+k){
           ^
main.cpp:12:5: error: expected '}' before 'else'
   else{
   ^~~~
main.cpp: At global scope:
main.cpp:16:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^