ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:04:41

ამოცანა: აქციის ფასი

მომხმარებელი: Ikaa

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int i, a, b, c, d, e, f, g, h;
int main() {
	cin >> a, b, c, d, e, f, g;
	h = min(a, min(b, min(c, min(d, min(e, min(f, g))))));
	if (h == a) { cout << 1; }
	else if (h == b) { cout << 2; }
	else if (h == c) { cout << 3; }
	else if (h == d) { cout << 4; }
	else if (h == e) { cout << 5; }
	else if (h == f) { cout << 6; }
	else if (h == g) { cout << 7; }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
22 19 17 25 21 23 18
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
22 39 47 25 21 23 18
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 19 17 25 21 23 18
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
22 9 17 25 21 23 18
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14 19 17 25 21 23 18
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO