ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:00:44

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

long long a;

int main(){
  cin>>a;
  if (((a/100)*(a%100)) > ((a/10)*(a%10))) {
    cout<<(a/100)*(a%100);
  }
  else{
    cout<<(a/10)*(a%10);
  }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:13:5: error: expected '}' at end of input
   }
   ^