ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:59:23

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: nika_2123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

long long a,b,c,d,e,f,g,h;

int main(){
  cin>>a>>b;
  cin>>c>>d;
  cin>>e>>f;
  cin>>g>>h;
  if (a+c+e+g) > (b+d+f+h){
    cout<<"FIRST";
  }
  if (a+c+e+g) < (b+d+f+h){
    cout<<"SECOND";
  }
  if (a+c+e+g) == (b+d+f+h){
    cout<<"SECOND";
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:18: error: expected primary-expression before '>' token
   if (a+c+e+g) > (b+d+f+h){
         ^
main.cpp:14:18: error: expected primary-expression before '<' token
   if (a+c+e+g) < (b+d+f+h){
         ^
main.cpp:17:18: error: expected primary-expression before '==' token
   if (a+c+e+g) == (b+d+f+h){
         ^~