ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:49:00

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: giogumb

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int a,b,c;
int main(){
 cin>>a>>b>>c  
 if (abs(a-c)<abs(b-c)) cout<<1;
 if (abs(a-c)=abs(b-c)) cout<<1;
 
 else cout<<2;}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:2: error: expected ';' before 'if'
 if (abs(a-c)<abs(b-c)) cout<<1;
 ^~
main.cpp:8:22: error: lvalue required as left operand of assignment
 if (abs(a-c)=abs(b-c)) cout<<1;
           ^