ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:39:44

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: Leogvala

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,c,d,e,i,k,t,l,z,y,x;    
int main() {
cin>>a;
b=a/100;
c=a/10;
d=a%10;
e=100*a/100;
f=a-e;
if(c*d>b*f) cout<<c*d;
else cout<<b*f;

    
}


main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:1: error: 'f' was not declared in this scope
 f=a-e;
 ^