ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:38:58

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: giogumb

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
long long N, V;
cin>>v>>n;
if(V/N>=3) cout<<"NO";

else cout<<"YES "<<N-V/3;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:6: error: 'v' was not declared in this scope
 cin>>v>>n;
      ^
main.cpp:7:9: error: 'n' was not declared in this scope
 cin>>v>>n;
         ^