ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:20:20

ამოცანა: კოდის კორექცია

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
long longn n,a,i;
string s;
main(){
  cin>>s;
  a=s.size();
  for(i=0; i<n; i=i+3){
    if(s[i]==s[i+1] || s[i]==s[i+2]) cout<<s[i]; else cout<<s[i+2];
    
  }
}
main.cpp:3:13: error: expected initializer before 'n'
 long longn n,a,i;
       ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:5: error: 'a' was not declared in this scope
   a=s.size();
   ^
main.cpp:8:9: error: 'i' was not declared in this scope
   for(i=0; i<n; i=i+3){
     ^
main.cpp:8:16: error: 'n' was not declared in this scope
   for(i=0; i<n; i=i+3){
        ^