ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 17:44:39

ამოცანა: პალინდრომი

მომხმარებელი: TOMAshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string a, b;
int main () {
  cin >> a;
  b=a;
  reverse( a.begin(), a.end() );
  if ( a == b ) cout << "YES";
  else cout << "NO";
}

main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:33: error: 'reverse' was not declared in this scope
   reverse( a.begin(), a.end() );
                 ^