ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 17:43:07

ამოცანა: პალინდრომი

მომხმარებელი: TOMAshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string a, b;
int main () {
  cin >> a;
  b=a;
  reverse(a.begin(),a.end());
  if ( a == b ) cout << "YES";
  else cout << "NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:30: error: 'reverse' was not declared in this scope
   reverse(a.begin(),a.end());
               ^