ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 17:11:01

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: Ikaa

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა







#include <iostream>
using namespace std;

int i, a, b, c, d, n;
int main() {
	cin >> n;
	for (i = 1; i <= n; i++) {
		cin >> a >> b;
		if (a > b) c++;
        if (a < b) d++;
 } 
	if (c > b)cout << "1";
	if (c < b) cout << "2";
	if (c == b) cout << "0";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
2 3
8 8
6 1
0 2
5 5
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
7 1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
6 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
7 9
8 10
7 4
4 7
1 6
1 6
2 4
6 9
2 5
4 5
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
6 6
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
10 1
2 3
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
2 13
4 3
5 4
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
5 1
1 5
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO