ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:58:37

ამოცანა: ლუწი თუ კენტი

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int n,i,a,b;
string s;
main(){
  cin>>n;
  for(i=0; i<=n; i++){
    cin>>s;
    a=s.size();
    b=s[x-1];
    if(b%2==0) cout<<"even"<<endl; else cout<<"odd"<<endl;
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:13: error: 'x' was not declared in this scope
     b=s[x-1];
       ^