ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:56:39

ამოცანა: FBI

მომხმარებელი: anastasiabasiladze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int x,i, y=0;
string s;

int main()
{ for (i=1; i<=5; i++) {
    cin>>s;
    x=s.find("FBI");
    if(x>=0) {cout<<i<<" "; y++;}
 } if(y==0) cout<<"HE GOT AWAY!";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
1 3 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2 3 4
თქვენი პასუხი
1 2 3 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
H07LB6EW
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
2 4
თქვენი პასუხი
2 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
H07LB6EW
87KY
G-FBI
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
1 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
H07LB6EW
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2
თქვენი პასუხი
1 2 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
3 4
თქვენი პასუხი
3 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
3 4 5
თქვენი პასუხი
3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
2 3 5
თქვენი პასუხი
2 3 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
1 3 5
თქვენი პასუხი
1 3 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
FBI8T82
FBI
გამომავალი მონაცემები
1 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES