ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:54:18

ამოცანა: FBI

მომხმარებელი: anastasiabasiladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int x,i, y=0;
string s;

int main()
{ for (i=1; i<5; i++) {
  cin>>s;
  x=s.find(FBI);
  if(x>=0) {cout<<i<<" "; y++;)}
 } if(y==0) cout<<"HE GOT AWAY!"
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:14: error: 'FBI' was not declared in this scope
   x=s.find(FBI);
       ^~~
main.cpp:11:33: error: expected primary-expression before ')' token
   if(x>=0) {cout<<i<<" "; y++;)}
                 ^
main.cpp:13:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^