ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:18:16

ამოცანა: პლეიოფი

მომხმარებელი: Meh_h

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int x1, x2, p1,p2,n,m;
main (){
cin>>x1>>x2>>p1>>p2;
n=x1+p1;
m=x2+p2;
if (n>m) {cout<<"FIRST"; return 0; }
if (n<m) {cout<<"SECOND"; return 0; }
if (x1==p2 && x2==p1) {cout<<"PENALTY"; return 0; }
if (n==m && p1>x2) cout<<"FIRST"; else cout<<"SECOND";
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:54: error: expected '}' at end of input
 if (n==m && p1>x2) cout<<"FIRST"; else cout<<"SECOND";
                           ^