ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:08:45

ამოცანა: FBI

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int i,j,k;
string s;
main(){
  for(i=1; i<=5; i++){
    cin>>s;
  k=s.find("FBI");
  if(k>=0) {cout<<i<<" "; j++;}
  }
  if(j==0) cout<<"HE GOT AWAY!";
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
1 3 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2 3 4
თქვენი პასუხი
1 2 3 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
H07LB6EW
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
2 4
თქვენი პასუხი
2 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
H07LB6EW
87KY
G-FBI
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
1 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
H07LB6EW
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2
თქვენი პასუხი
1 2 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
3 4
თქვენი პასუხი
3 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
3 4 5
თქვენი პასუხი
3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
2 3 5
თქვენი პასუხი
2 3 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
1 3 5
თქვენი პასუხი
1 3 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
FBI8T82
FBI
გამომავალი მონაცემები
1 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES