ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 16:05:55

ამოცანა: FBI

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int i,j,k;
string s;
main(){
  for(i=1; i<=5; i++){
    cin>>s;
  k=s.find("FBI");
  if(k>=0) {cout<<i<<" "; j++;
  }
  if(j==0) cout<<"HE GOT AWAY!";
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:13:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^