ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 15:51:50

ამოცანა: ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: AlexSvanidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define pii pair<int, int>
#define pll pair<ll, ll>
#define vi vector<int>
#define vll vector<ll>
#define all(x) x.begin(), x.end()
#define rall(x) x.rbegin(), x.rend()
#define log(x) cout<<x<<" "
#define logn(x) cout<<x<<"\n"
using namespace std;

void SolveCase() {
	int n;
	cin>>n;
	
	cout<<n/10;
}

int main () {
	std::ios_base::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);
	
	int TC=1;
//	cin>>TC;
	
	while(TC--)
		SolveCase();
	
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
61
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
78
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
22
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
82
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
47
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO