ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 15:51:19

ამოცანა: ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: AlexSvanidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define pii pair<int, int>
#define pll pair<ll, ll>
#define vi vector<int>
#define vll vector<ll>
#define all(x) x.begin(), x.end()
#define rall(x) x.rbegin(), x.rend()
#define log(x) cout<<x<<" "
#define logn(x) cout<<x<<"\n"
using namespace std;

void SolveCase() {
	int n;
	cin>>n;
	
	cout<<n/10+n%10;
}

int main () {
	std::ios_base::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);
	
	int TC=1;
//	cin>>TC;
	
	while(TC--)
		SolveCase();
	
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
61
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი
18
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
78
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
22
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
82
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
47
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES