ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 15:45:02

ამოცანა: დაზიანებული კლავიატურა

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<isotream>
using namespace std;
int i,n;
string s;
main(){
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<n; i++){
    if(s[i]==s[i+1]) {s.erase(i,1) n--; i--;}
  }
  cout<<s;
}
main.cpp:1:19: fatal error: isotream: No such file or directory
 #include<isotream>
          ^
compilation terminated.