ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 15:11:55

ამოცანა: ავტორები

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
string>>s;
int i,n;
main(){
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<n; i++)
  if(s[i]<91 && s[i]>64) cout<<s[i];
}
main.cpp:3:7: error: expected unqualified-id before '>>' token
 string>>s;
    ^~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:10: error: 's' was not declared in this scope
   cin>>s;
     ^