ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2019 14:18:39

ამოცანა: უდიდესი საერთო გამყოფი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
#include <cstring>
#include <iterator>
using namespace std;
int a,b,c,n,man,mix,mix1,x,y,z,ans,ans1,l,r,l1,r1,d[1000000],dp[1000000];
string s,s1,s2,s3;
vector<long long> v,v1;
// deque<int> dq;
map<long long,long long> mp,mp1[15],mp2;
bool o,bo;                                
//stack<long long> st;
set <long long> st; 
set<long long>::iterator it;
// char h;
// long double ld;
pair<long long, long long> p[1000000];
int gcd(int a, int b){
  if(b==0){
   return a;
  } else {
   gcd(b,a%b);
  }
} 
int main(){
  cin>>a; 
  for(long long i = 0; i < a; i++){
    cin>>d[i];
  }
  for(long long i = 0; i < a; i++){
    for(long long j = i+1; j < a; j++){
      mix=max(gcd(d[i],d[j]),mix);
    }
  }
  cout<<mix;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
45 30 100
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
128 32 64 512 1024
გამომავალი მონაცემები
512
თქვენი პასუხი
512
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
873782 9012 288288288 1944 67444 144144144 71876166 762272 8990288
გამომავალი მონაცემები
144144144
თქვენი პასუხი
144144144
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
7612746 387387 46388 325353 900321 774 763276
გამომავალი მონაცემები
387
თქვენი პასუხი
387
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
79 997 43 777779 83
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
1000000 1000000 1000000 1000000
გამომავალი მონაცემები
1000000
თქვენი პასუხი
1000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
8448884 448844 8444888 484884 4448884
გამომავალი მონაცემები
44
თქვენი პასუხი
44
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
34 17 170
გამომავალი მონაცემები
34
თქვენი პასუხი
34
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
1024 2048 4 88888
გამომავალი მონაცემები
1024
თქვენი პასუხი
1024
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
3 5 7 11 2000000000 1000000000 
გამომავალი მონაცემები
1000000000
თქვენი პასუხი
1000000000
ჩეკერის პასუხი
YES