ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.10.2019 01:40:07

ამოცანა: უდიდესი საერთო გამყოფი

მომხმარებელი: Jeff

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,a,b,k,f,t=1,gcd,mx;
int main() {
 cin>>n;
 for(int i=0; i<n; i++)
 {
  cin>>a;
  if(a>0 && b>0)
  {
   k=max(a,b); 
   f=min(a,b); 
   gcd=f;
   while(t > 0)
   {
    gcd=t; 
    t=k%f; 
    k=f;  
    f=t;  
   }
   if(mx < gcd)
   mx=gcd;
  }
  b=a;
 }
 cout<<mx;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
45 30 100
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
128 32 64 512 1024
გამომავალი მონაცემები
512
თქვენი პასუხი
512
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
873782 9012 288288288 1944 67444 144144144 71876166 762272 8990288
გამომავალი მონაცემები
144144144
თქვენი პასუხი
71876166
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7612746 387387 46388 325353 900321 774 763276
გამომავალი მონაცემები
387
თქვენი პასუხი
325353
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
79 997 43 777779 83
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
83
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
1000000 1000000 1000000 1000000
გამომავალი მონაცემები
1000000
თქვენი პასუხი
1000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
8448884 448844 8444888 484884 4448884
გამომავალი მონაცემები
44
თქვენი პასუხი
484884
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
34 17 170
გამომავალი მონაცემები
34
თქვენი პასუხი
17
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
1024 2048 4 88888
გამომავალი მონაცემები
1024
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
3 5 7 11 2000000000 1000000000 
გამომავალი მონაცემები
1000000000
თქვენი პასუხი
1000000000
ჩეკერის პასუხი
YES