ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 21:15:56

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: archangel379

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

long long A, B, C;

int main() {
   cout << "შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: " << endl;
   cin >> A >> B >> C;

   if (A < (B + C) && B < (A + C) && C < (B + A)) {
     cout << "Yes" << endl;
   } else {
     cout << "No" << endl;
   }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11 29 10
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
No
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 19 14
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
Yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 80 100
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
No
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 2000 1000
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
No
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30000 20000 10000
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
No
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
29999 20000 10000
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
Yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000 1999 2001
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
Yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 7657 1
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
No
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2342 1232 1976
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
Yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20000 20000 20000
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
შეიყვანეთ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები: 
Yes
ჩეკერის პასუხი
NO