ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 18:03:47

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: Nika_Berianidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int main (){
int a,b;
cin>>a>>b;
if (b*3=<a){cout<<"YES "<<(3*b-a)/3<<endl;}else{cout<<"NO"<<endl;}
}
PROB_cpp_UID681PID25_3813e5/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID681PID25_3813e5/main.cpp:6:9: error: expected primary-expression before '<' token
 if (b*3=<a){cout<<"YES "<<(3*b-a)/3<<endl;}else{cout<<"NO"<<endl;}
         ^