ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:52:32

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: LOL3

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
	long long v,n
	cin>>v>>n;
	a=n*3;
	if (n*3<=v){
		cout<<"NO";
		
	}else{
		cout"YES"<<" "<<(n*3-v)/3;
	}
}
PROB_cpp_UID683PID25_cc6680/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID683PID25_cc6680/main.cpp:5:2: error: expected initializer before 'cin'
 cin>>v>>n;
 ^~~
PROB_cpp_UID683PID25_cc6680/main.cpp:6:2: error: 'a' was not declared in this scope
 a=n*3;
 ^
PROB_cpp_UID683PID25_cc6680/main.cpp:6:4: error: 'n' was not declared in this scope
 a=n*3;
  ^
PROB_cpp_UID683PID25_cc6680/main.cpp:11:7: error: expected ';' before string constant
  cout"YES"<<" "<<(n*3-v)/3;
    ^~~~~