ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:51:40

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: lukitinho

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  long long v,n,a;
  cin>>v>>n;
  a=n*3;
  if (n*3<=v){
    cout<<"NO ";
  } else {
    cout<<"YES"<<" "<<(a-v/)3;
  }
}
PROB_cpp_UID735PID25_c09c54/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID735PID25_c09c54/main.cpp:10:32: error: expected primary-expression before ')' token
     cout<<"YES"<<" "<<(a-v/)3;
                ^