ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:24:31

ამოცანა: ხურდა

მომხმარებელი: giorgi123321

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a,b,c,d;

int main(){
    
cin>>a>>b>>c>>d;
    
if(a<=c){
    
cout<<(a*100+b)-(c*100+d);
   
 }else{
 	
   
}
   
PROB_cpp_UID685PID123_57f137/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID685PID123_57f137/main.cpp:18:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^