ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:14:03

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: giorgi123321

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a,b,c;

int main(){
    
cin>>a>>b>>c;
    
if(a+b>c & a+c>b & c+b>a){

cout<<"Yes";
    
}else{
    
cout<<"No"<<endl;
    
}
PROB_cpp_UID685PID42_a00302/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID685PID42_a00302/main.cpp:19:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^