ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:11:25

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: shio

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream> 
using namespace std;
int main(){
  cout<< Hello, World;
}
PROB_cpp_UID695PID8_556659/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID695PID8_556659/main.cpp:4:12: error: 'Hello' was not declared in this scope
   cout<< Hello, World;
      ^~~~~
PROB_cpp_UID695PID8_556659/main.cpp:4:19: error: 'World' was not declared in this scope
   cout<< Hello, World;
          ^~~~~