ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:08:08

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: LOL3

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    cout<<"hello world"
return 0;
}
PROB_cpp_UID683PID8_64c279/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID683PID8_64c279/main.cpp:6:1: error: expected ';' before 'return'
 return 0;
 ^~~~~~