ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 13:10:32

ამოცანა: როუტერი

მომხმარებელი: v_skhirtladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream> 
using namesapce std;
int main(){
  int a,b,c,r;
  cin>>a>>b>>c>>r;
  if (a>=r && b>=r && c>=r)cout<<"YES"; else cout<<"NO";
  
  
  
  
  return 0;
}
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before 'namesapce'
 using namesapce std;
    ^~~~~~~~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a>>b>>c>>r;
   ^~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:5:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:6:30: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a>=r && b>=r && c>=r)cout<<"YES"; else cout<<"NO";
               ^~~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:6:30: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:6:48: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a>=r && b>=r && c>=r)cout<<"YES"; else cout<<"NO";
                        ^~~~
PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:6:48: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID553PID167_0224ae/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~