ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.10.2019 23:00:22

ამოცანა: სიტყვის დაყოფა

მომხმარებელი: Alexandre

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  string words;
  int a;
  cin >> words >> a;
  if(a == 1)
    cout << words[0] << "+" << words[1] << words[2] << words[3] << words[4] << endl;
  if(a == 2)
    cout << words[0] << words[1] << "+" << words[2] << words[3] << words[4] << endl;
  if(a == 3)
    cout << words[0] << words[1] << words[2] << "+" << words[3] << words[4] << endl;
  if(a == 4)
    cout << words[0] << words[1] << words[2] << words[3] << "+" << words[4] << endl;

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
zoom
2
გამომავალი მონაცემები
zo+om
თქვენი პასუხი
zo+om
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
barcelona
3
გამომავალი მონაცემები
bar+cel+ona
თქვენი პასუხი
bar+ce
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
championship
4
გამომავალი მონაცემები
cha+mpi+ons+hip
თქვენი პასუხი
cham+p
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
book
1
გამომავალი მონაცემები
book
თქვენი პასუხი
b+ook
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
abracadabra
11
გამომავალი მონაცემები
a+b+r+a+c+a+d+a+b+r+a
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
mirror
3
გამომავალი მონაცემები
mi+rr+or
თქვენი პასუხი
mir+ro
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
conference
2
გამომავალი მონაცემები
confe+rence
თქვენი პასუხი
co+nfe
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5
გამომავალი მონაცემები
aaaa+aaaa+aaaa+aaaa+aaaa
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
by
2
გამომავალი მონაცემები
b+y
თქვენი პასუხი
by+
ჩეკერის პასუხი
NO