ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.10.2019 18:41:59

ამოცანა: 13-ის ჯერადები

მომხმარებელი: s_edisherashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,i;
int main(){
  cin>>a>>b;
  for (i=a; i<b; i++){
    if (i%13==0) int x++;
    
  }
  cout<<x;
}
PROB_cpp_UID82PID163_bce0cd/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID82PID163_bce0cd/main.cpp:7:27: error: expected initializer before '++' token
     if (i%13==0) int x++;
              ^~
PROB_cpp_UID82PID163_bce0cd/main.cpp:10:11: error: 'x' was not declared in this scope
   cout<<x;
      ^