ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.10.2019 16:55:45

ამოცანა: ციფრების გადანაცვლება

მომხმარებელი: Guramikvrivishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int x,a,b,c;
main() {
  cin>>x;
a=x/100;
b=(x/10)%10;
c=x%10;
if (a>=b && b>=c) cout<<100*a+10*b+c;
else if (b>=a && a>=c) cout<<100*b+10*a+c;
else if (a>=c && c>=b) cout<<100*a+10*c+b;
else if (b>=c && c>=a) cout<<100*b+10*c+a;
else if (c>=a && a>=b) cout<<100*c+10*a+b;
else if (c>=b && b>=a) cout<<100*c+10*b+a;
PROB_cpp_UID579PID164_95a06a/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID579PID164_95a06a/main.cpp:14:42: error: expected '}' at end of input
 else if (c>=b && b>=a) cout<<100*c+10*b+a;
                     ^