ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.10.2019 16:44:30

ამოცანა: ორი ფერის ნათურა

მომხმარებელი: nodae

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std
int i,a,b,x,y;
main () {
cin<<a+<<b;
if (a,b) x=a ; else x=b;
if (a<b) y=b-a; else y=a-b
  cout <<x<<""<<y/2

 }

PROB_cpp_UID694PID162_68c0cb/main.cpp:3:1: error: expected ';' before 'int'
 int i,a,b,x,y;
 ^~~
PROB_cpp_UID694PID162_68c0cb/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID694PID162_68c0cb/main.cpp:5:8: error: expected primary-expression before '<<' token
 cin<<a+<<b;
    ^~
PROB_cpp_UID694PID162_68c0cb/main.cpp:8:5: error: expected ';' before 'cout'
   cout <<x<<""<<y/2
   ^~~~