ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.10.2019 23:03:24

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: Vato

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main (){

  string s; cin >>s;
  int counter = 0;

  if (s.size() == 3){ // if number contains 3 digits test:
    if ((s[1]-'0')%2 == 0 && (s[2]-'0')%2 == 0){ // number will be even if last two digits are even
      cout << "YES";
    }else if ((s[1]-'0')%2 == 0 && (s[2]-'0')%2 != 0){ // number will be even if last digit is odd and last-1 digit is even
      cout << "YES";
    }else{ // otherwise it will be odd
      cout << "NO";
    }
  }else if (s.size() > 3){ //if number contains more than 3 digits test:
    if ((s[s.size()-1]-'0')%2 == 0){ // if last digit is even, than the number will be even
      cout << "YES";
    }else if ((s[s.size()-1]-'0')%2 != 0){
      for (int i = 1; i < s.size(); ++i){
        if ((s[i]-'0')%2 == 0){ // if last digit is odd and if at least 1 digit is even after 1st, than number will be even
          cout << "YES";
          break;
        }else{
          ++counter; // count odd digits after 1st
        }
        if (counter == s.size()-1){ // if all the digits after 1st are odd, the number will be odd
          cout << "NO";
          break;
        }
      }
    }
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
125374
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
991739
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4264882601
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7905535
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31977315758
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7777777777777748
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
21111111111117
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
101
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
110
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES