ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.10.2019 22:15:07

ამოცანა: ლუწი რიცხვის მიღება

მომხმარებელი: lasha2001

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int num;
main()
{
  cout <<"give the number:"<<endl;
  cin>>num;
  if (num is even)
  cout <<"yes"<<endl;
  else
  if (num is odd)
  cout<<"no"<<endl;

}
PROB_cpp_UID728PID146_d17630/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID728PID146_d17630/main.cpp:8:14: error: expected ')' before 'is'
   if (num is even)
       ^~
PROB_cpp_UID728PID146_d17630/main.cpp:11:13: error: expected ')' before 'is'
   if (num is odd)
       ^~