ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 16:00:46

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: DaTo69KoBuLa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++,h>
#include <iosream>
using namespace stf;
int main (){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  cout<<a+b-c;
  
}
main.cpp:1:25: fatal error: bits/stdc++,h: No such file or directory
 #include <bits/stdc++,h>
             ^
compilation terminated.