ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:55:04

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: p_ioseliani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
namespace std;
int k,a,b,c;
int main(){
  cin>>k>>a>>b>>c;
  cout<<a%k+b%k+c%k;

}
main.cpp:2:14: error: expected '{' before ';' token
 namespace std;
       ^
main.cpp:8:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^