ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:48:57

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: giorgimelikishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main ()  {
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    cout<<a+b-c>>
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:1: error: expected primary-expression before '}' token
 }
 ^