ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:46:48

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: TOMAshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,ans;
int main () {
cin>>a>>b>>c>>;
cout <<a+b-c;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:15: error: expected primary-expression before ';' token
 cin>>a>>b>>c>>;
               ^