ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:45:32

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: TOMAshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits?stdc++.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,ans;
int main () {
cin>>a>>b>>c>>;
cout <<a+b-c;
}
main.cpp:1:25: fatal error: bits?stdc++.h: No such file or directory
 #include <bits?stdc++.h>
             ^
compilation terminated.