ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:44:59

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: v_cheminava

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++/h>
using namespace std;
int a,b,;
int main(){
  cin>>a>>b>>c;
  cout<<a+b-c;
}
main.cpp:1:24: fatal error: bits/stdc++/h: No such file or directory
 #include<bits/stdc++/h>
            ^
compilation terminated.