ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:44:46

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: giorgimelikishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main () {
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  cout<<a+b-c>>
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:16: error: expected primary-expression at end of input
   cout<<a+b-c>>
        ^~
main.cpp:6:16: error: expected '}' at end of input