ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:43:49

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: megrela28

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    count<<a+b-c;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:10: error: invalid operands of types '<unresolved overloaded function type>' and 'int' to binary 'operator<<'
     count<<a+b-c;
     ~~~~~^~~~~~~