ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:43:34

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: anastasiabasiladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 main a,b,c;
 
main() {
  cin>>a>>b>>c;
  cout<<a+b-c;
}
main.cpp:3:2: error: 'main' does not name a type
 main a,b,c;
 ^~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:10: error: 'a' was not declared in this scope
   cin>>a>>b>>c;
     ^
main.cpp:6:13: error: 'b' was not declared in this scope
   cin>>a>>b>>c;
       ^
main.cpp:6:16: error: 'c' was not declared in this scope
   cin>>a>>b>>c;
        ^