ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:43:13

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: b_jejeia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude <iostream>

using namespace std;

int a,b,c
int main()
(
 cin>>a>>b>>c;
 cout<<a+b+c;
)   
main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include <iostream>
 ^~~~~~~
main.cpp:6:1: error: expected initializer before 'int'
 int main()
 ^~~
main.cpp:9:2: error: 'cout' does not name a type
  cout<<a+b+c;
  ^~~~
main.cpp:10:1: error: expected unqualified-id before ')' token
 )   
 ^